Warsztaty wokalne

Organizatorami warsztatów mogą być  ośrodki kultury, osoby prywatne, teatry, szkoły etc. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące organizacji warsztatów.


DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY?

Ø wokalistów różnych stylów

Ø zespołów wokalnych, chórów

Ø nauczycieli śpiewu

Ø aktorów

Ø wszystkich osób pracujących głosem zawodowo i amatorsko 

JAKI JEST CEL ZAJĘĆ?


Ø poznanie sposobu działania techniki MIXu, zwanego współczesnym bel cantem

Ø uświadomienie sobie błędów uniemożliwiających efektywne i bezpieczne posługiwanie się głosem

Ø nauka (poprzez indywidualne ćwiczenia) wykorzystania techniki wokalnej w mowie oraz śpiewie

NAD CZYM PRACUJE SIĘ PODCZAS WARSZTATÓW?


Ø nad efektywnością w posługiwaniu się głosem

Ø nad uzyskaniem czystego, mocnego, dźwięcznego głosu

Ø nad poszerzeniem skali głosu

Ø nad swobodnym przechodzeniem od dźwięków niskich do wysokich

Ø nad wyeliminowaniem „przerw” w głosie

Ø nad eliminacją napięcia i bólu gardła podczas intensywnego używania głosu 

Ø nad naturalnie brzmiącym wibratem

Ø nad  poprawnym śpiewaniem w różnych stylach


FORMY ZAJĘĆ W RAMACH WARSZTATÓW

Ø indywidualne lekcje śpiewu ( 30 lub 60 minut)

Ø wykłady:


- Wstęp do techniki wokalnej

Zajęcia mają formę wykładu i trwają 60 lub 90 minut. W czasie prelekcji poruszane są najważniejsze zagadnienia dotyczące techniki wokalnej: Jak funkcjonuje nasz głos? Czym jest dobra technika wokalna? Jak zbudowany jest aparat głosu? Czym jest MIX? Znalezienie i poprawne wykorzystanie zjawiska rezonansu.„Przerwy w głosie” – czym są, dlaczego powstają, jak sobie z nimi radzić?  oraz wiele innych.


-  H i g i e n a   g ł o s u.

Wykład adresowany do wszystkich osób pracujących głosem: wokalistów, aktorów,

nauczycieli, lektorów, prezenterów radiowych i telewizyjnych, przewodników wycie-

czek etc. Zajęcia trwają 60 lub 90 minut. W czasie prelekcji poruszane są zagadnienia

oraz prezentowane ćwiczenia pozwalające utrzymać nasz głos w dobrej kondycji


P r z e p r o w a d z e n i e   p r ó b y  c h ó r u / z e s p o ł u.

( Czas i forma zajęć jest do ustalenia po wcześniejszym kontakcie.)

· warsztaty prosimy planować co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem

· cena oraz forma przeprowadzenia warsztatów konsultowana jest indywidualnie

· pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 600 774 805 bądź na adres e –meail: pmarkowski7@wp.pl

 

Oferta warsztatów wokalnych do pobrania:

1. Wersja długa ze szczegółowym opisem zajęć: pobierz

2. Wersja krótsza: pobierz