REHABILITACJA GŁOSU

„Na początku XX wieku odsetek zawodów wymagających sprawnej wymiany informacji wynosił 10%, a sprawności manualnej – 90%. Pod koniec ubiegłego wieku stosunek ten odwrócił się. Obecnie w prawie 90% zawodów wymaga się umiejętnej wymiany informacji, której przekaźnikiem jest głos i mowa artykułowana. Tymczasem 30% osób przynajmniej raz w życiu doświadcza problemów z głosem, a 7% zmaga się z nim nieustająco”.

(Grudzień-Ziarno, 2013, s. 2)

 

Rehabilitacją głosu zajmuję się od 2011 roku. Od tamtej pory nieustannie uczestniczę w poświęconych temu zagadnieniu licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach, na których miałem dostęp do najnowszych badań oraz metod pracy z chorym głosem. To dzięki nim mogłem poznać mechanizmy, w wyniku których głos ulega „uszkodzeniu”. Czy dzięki rehabilitacji/terapii głos rzeczywiście ma szansę wyzdrowieć? Tak! Jeśli problem jest wynikiem niepoprawnej emisji głosu, leczenie farmakologiczne może co prawda poprawić jego stan, ale tylko na chwilę. Ważne, żeby zacząć go dobrze używać, poznać mechanizmy tworzenia zdrowego, fizjologicznego głosu, a więc zrozumieć proces koordynacji całego układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego. Wówczas będziemy mieli pewność, że problem nie powróci. Pamiętajmy że ostateczną diagnozę stawia lekarz foniatra, bowiem jednakowe objawy mogą być spowodowane różnymi chorobami. Patrzę na głos holistycznie i jeśli sytuacja tego wymaga, konsultuję daną osobę z innymi specjalistami, m.in. osteopatą, logopedą czy fizjoterapeutą, w ramach tzw. zespołu interdyscyplinarnego. Często problem w głosie, chrypka,

dysfonia są efektem innych zaburzeń w naszym ciele.

 

 

 

 

 

Problemy, jakimi się zajmuję:

- dysfonia o podłożu hiperfunkcjonalnym oraz hipofunkcojonalnym,

- przewlekłe chrypki,

- guzki głosowe,

- niedomykalność,

oraz inne zaburzenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się głosem

 

Lax Vox to popularna i skuteczna metoda wykorzystywana w rehabilitacji zaburzeń głosu. Jednak i tutaj aktualna jest zasada, że dane ćwiczenie pomaga, jeśli jest w 100 % wykonywane dobrze. Niestety zarówno podczas innych ćwiczeń, jak i w trakcie pracy „z rurką” możemy popełnić wiele błędów, przez które cały proces będzie mało skuteczny bądź w ogóle nieefektywny. Przeszedłem pełne szkolenie z dr. Denizoglu – jednym ze znanych propagatorów tej techniki. Dało mi to podstawy do skutecznego prowadzenia i nadzorowania pracy Lax Voxem. Na bieżąco eliminuje potencjalne błędy, uniemożliwiające efektywne posługiwanie się tą prostą z pozoru metodą.

 

Metoda Akcentów została opracowana przez duńskiego fonetyka Svenda Smitha w 1939 r. w celu leczenia zaburzeń głosu i jąkania, a także stosowana jako cenna metoda treningu głosu zdrowych głosów. Na świecie dość popularna, w Polsce mało znana. Dlaczego akcenty jako sposób rehabilitacji? Dlatego że w naszej mowie czy tego chcemy czy nie są one obecne. W metodzie akcentów szczególny nacisk kładziony jest na to, żeby akcenty, które są obecne w naszym języku zarówno mówionym oraz w śpiewie, były wykonywane poprzez aktywność tłoczni brzusznej, połączonej z zainicjowanymi ruchami ciała, a nie poprzez zwiększenie aktywności chociażby zewnętrznych mięśni krtani, mięśni szyi, głowy czy ramion.

 

Jednym słowem –  łączymy oddech, ruch, fonację.